Почистване на прозорци и фасади по алпийски метод

Мегаклийн 21 извършва почистване на прозорци, фасади, облицовки, трудно достъпни елементи разположени на голяма височина по алпийски метод. Алпийският метод е бърз, удобен и рентабилен начин за почистване на една фасада, независимо дали е стъклена или с облицовка. Този вид почистване, освен че води до добър външен вид на почистваните повърхности, предпазва елементите на фасадата от корозия и негативното влияние на климатичните промени, намалява задържането на вода.

Мегаклийн 21 извършва почистване на всякакви фасади, стъклени и облицовани, прозорци, атриуми, и др. Обслужваме офис сгради, молове, промишлени сгради и др.

Алпийско почистване на прозорци

Алпийското почистване започва след провеждане на инструктаж на служителите от длъжностно лице, отговорно за здравословните и безопасни условия на труд в Мегаклийн 21 ООД. Инструктажът се провежда на обекта, на който ще се извършва почистването. Ежедневно се провежда и инструктаж от отговорника на алпийската група.

След провеждане на инструктажите, бригадирът на алпийската група подготвя алпийското оборудване, в зависимост от това колко души ще извършват почистването по алпийския метод. При извършване на алпийско почистване от двама души, наборът включва:

  • основни въжета
  • осигурителни колани
  • самохватки
  • стоп десондьори, здрава и укрепена седалка
  • определен брой карабинери, в зависимост от нуждите
  • защитни каски и наколенки
  • укрепени и подсигурени кофи
  • инструменти и препарати, нужни за почистването
Алпийско почистване на фасади

Процес на почистване по алпийски метод

Алпинистът под наблюдението на бригадира на групата пуска основното въже, на което по-късно ще закрепи от седалката. След като алпинистът се убеди, че въжето, спуснато от покрива на сградата, достигне нивото на земята, то се завързва от него в две отделни точки. Същата процедура се извършва и с второто осигурително въже и завързва отново със завързване в две точки. Следващата стъпка е поставянето на стоп десондьора, чрез който се извършва самото спускане и на който се закрепя седалката, посредством карабинер. След като вече алпинистът е поставил осигурителния колан и е подготвил, необходимите за почистването кофи и инструменти, се подсигурява с предпазно въже място мястото, под което ще се спускат алпинистите. След като бригадирът на алпинистката група установи, че всичко е обезопасено, започва самото спускане. На покрива на сградата задължително остава човек от групата, който следи и подсигурява самия процес на спускане.

Така работим ние - Алпийско почистване на прозорци и фасади

Алпийско почистване на прозорци Почистване на прозорци по алпийски метод Алпийско почистване на фасади Почистване на фасади по алпийски метод

Нашият екип

Почистваща фирма Мегаклийн 21 Почистване на подове Почистване на твърди настилки Почистване на хотели

Почистване на офиси Почистване на прозорци Почистване на молове Почистване на настилки