Почистване на подземни паркинги - Мегаклийн 21 Варна

Почистване на подземен паркинг

Подземните паркинги вече станаха стандарт за различни по предназначение обекти - жилищни, административни, молове и други търговски сгради. Редовното ползване на помещението от паркиращи автомобили предполага редовно замърсяване на подземния паркинг. С времето вътре се натрупват прах и отпадъци, както и разливи от масла и други мазни автомобилни течности. Редовното почистване на подземния паркинг поддържа хигиената, добрия външен вид на помещението, както и удължава живота на настилката му. Нашата фирма за почистване Мегаклийн 21 извършва еднократно и абонаментно почистване на подземен паркинг за своите клиенти, както и почистване след ремонт или преди въвеждане в експлоатация.

Основно почистване на подземен паркинг

Основното почистване на подземен паркинг се извършва с помощта на машини, специализирани професионални препарати и ако се наложи и ръчно третиране на места, недостъпни за почистващата машина. В услугата основно почистване на подземен паркинг влизат следните операции:

  • прахосмучене на подовете с професионални прахосмукачки
  • машинно и ръчно измиване на подовете със специализирани препарати
  • обиране на паяжини
  • почистване от прах от пожарогасителите и противопожарните табла
  • почистване на тръбите които са разположени на тавана (въздухопроводи) - ако има такива, и др.
Почистване на подземни паркинги Мегаклийн

Почистване преди въвеждане в експлоатация

Всеки подземен паркинг се нуждае от основно почистване преди въвеждане в експлоатация и периодично поддържащо почистване. При почистване на подземен паркинг след строителство първо се извършва подробен оглед на помещението, за да се прецени степента на замърсеност, видовете замърсявания, тип настилка, измерване на квадратура и др. На база на огледа изготвяме план с колко човека ще се извърши почистването на паркинга, какви препарати ще се използват, колко време ще отнеме и тези фактори формират цената на услугата. Като професионална фирма за почистване, Мегаклийн 21 винаги постига отлични резултати при почистване на подземни паркинги.

Много клиенти подценяват първоначалното почистване на подземния паркинг и след като се пусне в експлоатация сградата, не могат да си обяснят защо постоянно е мръсно в общите части и апартаментите или в офисите, ако е офисна сграда. Отговорът е ясен!

Почистване на подземен паркинг след строителство

Почистване на подземен паркинг преди експлоатация Почистване на подземен паркинг преди експлоатация Почистване на подземен паркинг преди експлоатация Почистване на подземен паркинг преди експлоатация

Почистване на подземен паркинг след строителство Почистване на подземен паркинг след строителство Почистване на подземен паркинг след строителство Почистване на подземен паркинг след строителство

Почистване на полиран бетон в подземен паркинг. Импрегнация.

Строителите винаги правят пода на подземния паркинг от шлайфан бетон, който от своя страна може да бъде финно или грубо полиран. В случаите когато подовата настилка на подземния паркинг е грубо шлайфана, при почистването бързо се износват четките на дисковите машини и консумативите на водосмукачката, което респективно налага по-висока цена на услугата. Много пъти при направата на шлайфания бетон строителят не прави инпрегнация на подовото покритие или ако е направена тя не е качествена. Тогава петната от масло, антифриз и други автомобилни течности проникват в дълбочина в подовата настилка, и тяхното отстраняване е почти невъзможно.

Фирма за почистване Мегаклийн 21 - Варна предлага инпрегнация на шлайфан бетон и друг вид твърди настилки (след основно почистване на подземния паркинг), както и запечатване и кристализация. Целта е да се предпази повърхността на паркинга от проникване на всякакъв вид замърсявания и по-лесната поддръжка и почистване за в бъдеще.

Периодично почистване на подземен паркинг

Периодично почистване на подземния паркинг се извършва по метода на основното, но при добре подбран период в зависимост от натовареността на обекта, разходът на труд, препарати и време е значително по-малък. Когато се прави на определен период от време почистването става по лесно, с по-добри резултати и носи по-висока удовлетвореност на клиента. Независимо от състоянието и степента на замърсяване на подземния паркинг, специалистите от фирма за почистване Мегаклийн 21 полагат максимални усилия за перфектни резултати. За да ви е чисто, доверете се на нашия опит и професионализъм.

Почистване на подземен паркинг

Почистване на подземен паркинг Почистване на подземен паркинг Почистване на подземен паркинг

Почистване на подземен паркинг Почистване на подземен паркинг Почистване на подземен паркинг

Нашият екип

Почистваща фирма Мегаклийн 21 Почистване на подове Почистване на твърди настилки Почистване на хотели

Почистване на офиси Почистване на прозорци Почистване на молове Почистване на настилки