Почистване на фотоволтаици и соларни системи

Ефективността на фотоволтаичните панели намалява драстично при намаляване на количеството слънчевата светлина попадащо върху тяхната повърхност. Причина за това може да бъде натрупан прах върху фотоволтаичните панели, или други замърсявания като дървесни сокове и листа, мъх, птичи изпражнения, насекоми, екологични замърсители и др., в резултат на което се намалява количеството на произведената електроенергия. Праховия слой може да доведе до намаление на соларното поглъщане с 5%, докато в райони с по-големи замърсявания спадът в ефективността може да достигне с 15-20%. За сравнение, при облачно време соларното поглъщане намалява с 40% до 50%. Много важен фактор за натрупване на количеството замърсяване е ъгълът под който са монтирани фотоволтаиците. Колкото наклона е по-голям, толкова по-малко е замърсяването и това играе роля при определяне на честотата за почистване.

За постигане на максимална ефективност е необходимо да се извършва редовно почистване на фотоволтаичните панели и сиситеми. Почистването на фотоволтаичните панели може да се осъществява машинно или ръчно. При трудно достъпни панели се използват телескопи, скеле и др., за да може да се постигне високо качество на почистването. Мегаклийн 21 ООД разполага с Йоник система за почистване на фотоволтаици и соларни системи, работеща с йонизирана вода. При почистване с тази система, по повърхността на фотоволтаиците не остават следи от капки и варовик. Системата разполага с 300 литров резервоар, с помощта на който е възможно почистване на фотоволтаиците в район с ограничен достъп до вода. Йоник системата разполага с телескопични четки за почистване, с които се достига до 18 м. височина.

Почистване на фотоволтаици и соларни системи

Цената се определя след извършване на оглед и определяне на метода по който ще се извърши почистването.

Почистване на силно замърсени фотоволтаици

Почистване на силно замърсени фотоволтаици Почистване на силно замърсени фотоволтаици Почистване на силно замърсени фотоволтаици Почистване на силно замърсени фотоволтаици

Почистване на силно замърсени фотоволтаици Почистване на силно замърсени фотоволтаици Почистване на силно замърсени фотоволтаици Почистване на силно замърсени фотоволтаици

Почистване на фотоволтаици с Йоник система

Почистване на фотоволтаици с Йоник система Почистване на фотоволтаици с Йоник система Почистване на фотоволтаици с Йоник система Почистване на фотоволтаици с Йоник система

Нашият екип

Почистваща фирма Мегаклийн 21 Почистване на подове Почистване на твърди настилки Почистване на хотели

Почистване на офиси Почистване на прозорци Почистване на молове Почистване на настилки