Почистване след ремонт на санитарно помещение в Търговски център

Основно почистване след ремонт на таванни плоскости и вертикални повърхности в санитарно помещение в Търговски център във Варна. Професионално почистване на офиси, търговски и административни помещения и сгради от фирма за почистване Мегаклийн 21 – Варна.