Почистване на слънчеви панели

Пролетно почистване на фотоволтаици

Със започване на пролетно-летния сезон, задължително условие за всички използващи фотоволтаици за частни или промишлени нужди е почистване на панелите за постигане на оптимална производителност. Целта е да се премахне натрупаното замърсяване, прах и боклуци, които могат да пречат на абсорбцията на слънчева светлина. Фирма за почистване “Мегаклийн 21” използва ръчни и машинни методи за почистване, както и система за почистване “Йоник”, която работи на голяма височина. 

При използването на Йоник система, процесът включва почистване с пречистена вода и йонична четка, която привлича и отстранява замърсяванията от повърхността на панелите. Този метод е особено ефективен в райони с твърда вода, тъй като намалява минералните наслагвания върху панелите.

При почистването на слънчевите панели е от съществено значение да изберете подходящия момент. Извършването на задачата през по-хладните периоди от деня намалява риска от термичен стрес върху панелите. При редовното почистване, независимо дали става чрез традиционни методи или с Йоник система, се оптимизира производството на енергия, подобрява се ефективността на слънчевите инсталации и се постига по-устойчиво и ефективно използване на слънчевата енергия.

Фирма за почистване “Мегаклийн 21” извършва почистване на фотоволтаици и слънчеви панели на територията на цялата страна. За информация за цени и резервация можете да се свържете с нас на 0887008828 или да посетите сайта ни www.megaclean21.eu.