Почистване на подземни паркинги - Мегаклийн 21 Варна

Почистване на подземен паркинг

Всеки подземен паркинг се нуждае от основно почистване преди въвеждане в експлоатация и периодично поддържащо почистване. При интерес от страна на клиента първо се извършва подробен оглед на подземния паркинг, за да се прецени степента на замърсеност, видовете замърсявания и настилка, измерване на квадратура и др. На база на огледа се преценя с колко човека ще се извърши почистването, какви препарати ще се използват, колко време ще отнеме и каква ще е цената на услугата. като професионална фирма за почистване, Мегаклийн 21 винаги постига отлични резулати при почистване на подземни паркинги.

Основното почистване на подземен паркинг се извършва с помощта на машини, специализирани профисионални препарати и ако се наложи и ръчно третиране на трудно достъпни места. В услугата основно почистване на подземен паркинг влизат следните операции: прахосмучене на подовете с професионални прахосмукачки, машинно и ръчно измиване на подовете, обиране на паяжини, обиране на прах от пожарогасителите и противопожарните кутии, почистване на тръбите които са разположени на тавана (въздухопроводи) - ако има такива, и др.

Почистване на подземни паркинги Мегаклийн

Много клиенти подценяват първоначалното почистване на подземния паркинг и след като се пусне в експлоатация сградата, не могат да си обяснат защо постоянно е мръсно в общите части и апартаментите или в офисите, ако е офисна сграда. Отговорът е ясен!

Строителите винаги правят пода на подземния паркинг от шлайфан бетон, който от своя страна е финно или грубо шлайфан. В случаите когато подовата настилка е грубо шлайфана при почистването много бързо се износват четките на еднодисковата машина и консумативите на водосмукачката, което налага по-висока цена на услугата. Много пъти при направата на шлайфания бетон строителят не прави инпрегнация на подовото покритие или ако е направена тя не е качествена. Тогава петната от масло, антифриз и други замърсявания проникват в дълбочина и почти е невъзможно тяхното отстраняване.

Фирма за почистване Мегаклийн 21 - Варна предлага инпрегнация на шлайфан бетон и друг вид твърди настилки, както и запечатване и кристализация. Целта е да се предпази повърхноста от проникване на всякакъв вид замърсявания и по-лесното и поддържане.

Периодично почистване на паркинга се извършва по метода на основното, но при значително по-малък разход на труд, препарати и време. Когато се прави на определен период от време то става по лесно, с по-добри резултати и носи по-висока удовлетвореност на клиента.

Почистване на подземен паркинг

Почистване на подземен паркинг Почистване на подземен паркинг Почистване на подземен паркинг

Почистване на подземен паркинг Почистване на подземен паркинг Почистване на подземен паркинг

Нашият екип

Почистваща фирма Мегаклийн 21 Почистване на подове Почистване на твърди настилки Почистване на хотели

Почистване на офиси Почистване на прозорци Почистване на молове Почистване на настилки