Машинно почистване на твърди подови настилки

Фирма за почистване Мегаклийн 21 Варна извършва машинно почистване на твърди подови настилки. Този вид почистване се прилага при почистване на големи офис сгради, заводи, молове, магазини, складове и др. големи помещения с подове от мрамор, мозайка, цимент, теракот балатум и т.н.

Машинно почистване на подове Мегаклийн

Подовото машинно почистване се извършва от обучени работници посредством професионална бавнооборотна машина с едн диск. На нея се закрепя паддържач, на който е фиксиран самия пад, извършващ почистването на подовата повърхност. В зависимост от вида на повърхността /мозайка, мрамор, теракот, балатум и др./ на паддържача се поставя различен по твърдост и абразивност пад. Почистването се извършва с препарат, чийто състав също зависи от степента на замърсеност. По време на самото почистване се извършват следните процедури:

 • работникът налива в резервоара на машината препарат, разреден с определено количество вода според степента на замърсяване
 • работникът включва машината и с леки кръгови или хоризонтални движения обработва подовата повърхност
 • след почистване на цялата повърхност работникът изсмуква с водосмукачка количеството вода и препарат, останали след третирането
 • след приключване на грубото почистване работникът ароматизира повърхността с препарат

Необходимите машини и консумативи, използвани при машинното почистване са:

 • еднодискова машина
 • водосмукачка
 • паддържач
 • пад
 • препарат за ароматизиране

Машинно почистване и полиране на мозайка на пероните на ЖП Гара - Варна

Машинно почистване на мозайка на ЖП Гара Варна Машинно почистване на мозайка на ЖП Гара Варна Машинно почистване на мозайка на ЖП Гара Варна Машинно почистване на мозайка на ЖП Гара Варна

Машинно почистване на мраморна тераса

Машинно почистване на мраморна тераса Машинно почистване на мраморна тераса Машинно почистване на мраморна тераса Машинно почистване на мраморна тераса

Машинно почистване на 30 годишен мраморен под

Машинно почистване на мраморен под Машинно почистване на мраморен под Машинно почистване на под от мрамор Машинно почистване на под от мрамор
Почистване на мраморен под Почистване на мраморен под

Така работим ние - машинно почистване на под

Машинно почистване на под Машинно почистване на подове Почистване на под Почистване на подове
Машинно почистване на под Машинно почистване на подове Почистване на под Почистване на подове

Нашият екип

Почистваща фирма Мегаклийн 21 Почистване на подове Почистване на твърди настилки Почистване на хотели

Почистване на офиси Почистване на прозорци Почистване на молове Почистване на настилки