Шлайфане, полиране, кристализация, запечатване, импрегнация на подове

Фирма за почистване Мегаклийн 21 Варна извършва шлайфане, полиране, кристализация, импрегнация на подове и стенно покритие с различни повърхности - мрамор, гранит, мозайка, гранитогрес. Тези процедури се прилагат при силно замърсени, наранени, неравни и износени повърхности.

Шлайфане на подове от цимент

При процесите на шлайфане и полиране техническият ръководител прави оглед на подовото или стенно покритие. Преценява степента на износване на повърхността (мрамор, гранит, мозайка, гранитогрес). Техническият ръководител заедно с работника, който извършва операцията, преценяват каква ще е зърнеността на диамантените камъни, с които ще започне процеса. Следва последователно отнемане на повърхността посредством еднодискова машина. След приключване на шлайфа с метални камъни, следва полиране с пластмасови до желаната гладкост.

Когато повърхността е готова (до достигане на изискванията на клиента), следват един от двата, описани по-долу процеси :

Кристализация

Това е процес, който има за цел да предпази повърхностите от проникване на замърсяване в тях. Придава гланц и е по-дълготраен от запечатката. Върху идеално подсушена повърхност се прикрепя метален диск за кристализация. В специално подготвено за целта шише с разпръскваща помпа се налива кристализиращата течност. Правят се няколко впръсквания върху пода. Веднага след това кристализатора се разнася с еднодискова машина, на която е поставен паддържач с метален пад. Разнасянето продължава докато повърхността придобие огледален блясък. След като цялата повърхност придобие желания огледален ефект, процедурата се повтаря за по-добър краен резултат (избистряне).

Запечатване

Запечатката представлява процес, който има за цел да предпази повърхностите от проникване на мръсотия в тях. Придава матов блясък ,но е по-недълготраен от кристализацията и инпрегнанта. Върху идеално чист и подсушен под се нанася запечатваща течност посредством текстилни валяци. Течността се разнася много леко и равномерно. След приключване на нанасянето на запечатващия слой се изчаква неговото изсъхване и се нанася повторно за по-добър ефект.

Импрегнация

Импрегнацията е процес, който има за цел да предпази повърхностите във времето от проникване на мръсотия в дълбочина. Не придава гланц, има мокър ефект и е по – дълготраен от запечатката. Според вида и желанието на клиента има импрегнант на водна основа,акрилен и със силиконови частици. Върху идеално дълбочинно почистената и добре подсушена повърхност се нанася импрегнанта. Според вида на повърхноста се избира подходящия импрегнант. В специално подготвен за целта съд импрегнанта се смесва с вода в съотношение 1:1. С помощта на четка или текстилен валяк се нанася върху повърхността. Оставя се хубаво да изсъхне, като необходимото време е от 2 часа до 24 часа, в зависимост от вида на повърхността. Възможно е от 2 до 3 седмици след нанасянето на импрегнанта да се получи излющване на част от слоя , който е излишен и повърхността не го приема. Това е нормална реакция при процеса импрегнация. Най добрия ефект в същност се вижда точно след това излющване.

При избор на метод – кристализация или запечатка – трябва да се има предвид, че кристализацията е метод по-устойчив на атмосферни и други влияния.

Шлайфане и полиране на циментов под

Необходимите машини и консумативи, използвани при шлайфането, полирането, кристализацията, запечатката и импрегнацията са:

  • Еднодискова машина
  • Водосмукачка
  • Шлифовъчни камъни с диамантено покритие с различна зърненост
  • Кристализатор
  • Метални падове за кристализация
  • Текстилни валяци; четки
  • Запечатваща течност
  • Импрегнант

Машинно полиране на венецианска мозайка

Шлайфане и полиране на под Шлайфане, полиране и запечатване на под Шлайфане и полиране на подове Шлайфане, полиране и запечатване на подове

Шлайфане и полиране на под Шлайфане, полиране и запечатване на под Шлайфане и полиране на подове Шлайфане, полиране и запечатване на подове

Шлайфане на тераса с врачански камък. Полагане на импрегнант с лаков ефект.

Шлайфане и полиране на тераса Шлайфане, полиране и запечатване на тераса Шлайфане и полиране на подове и тераси Шлайфане, полиране и запечатване на подове

Шлайфане и полиране на тераса Шлайфане, полиране и запечатване на подове и тераса Шлайфане и полиране на тераса Шлайфане, полиране и запечатване на под на тераса

Шлайфане и полиране на тераса Шлайфане, полиране и запечатване на подове и тераса Шлайфане и полиране на тераса

Така работим ние - шлайфане и полиране на подове

Шлайфане и полиране на под Шлайфане, полиране и запечатване на под Шлайфане и полиране на подове Шлайфане, полиране и запечатване на подове

Нашият екип

Почистваща фирма Мегаклийн 21 Почистване на подове Почистване на твърди настилки Почистване на хотели

Почистване на офиси Почистване на прозорци Почистване на молове Почистване на настилки